-Yazan Işık Sükan-

DENİZLERE HÂKİMİYET EFSANESİ

     Atlantik okyanusunda Miami – Bermuda – Portarico arasındaki alanda sayısız esrarengiz olaylar oldu. Birçok gemi ve uçak, radyo, telsiz bağlantıları birden kesilerek yok oldular. Hiç birinin sırrı çözülemedi. İçindeki insanlarla birlikte, bütün araştırmalara rağmen en küçük bir parçası dahi bulunmayan bu uçak ve gemilere son olarak otuz üç mürettebatlı bir şilep eklendi. 1977 yılı Nisan ayı içinde Brezilya’dan Philadelphla’ya giderken esrarengiz şekilde yok olan Panama bandıralı “Sylvia L. Ossa” adlı şilepten bun güne kadar en küçük bir parça bile bulunamadı.
    
Bermuda’nın tuzağına ilk düşen geminin Calipso olduğu sanılıyor. Olay 1918 yılında meydana geldi. Amerikan gemisi üç yüz dokuz yolcusuyla yok oldu.
     İki asra yakın bekli de daha uzun süredir uçak ve gemileri yutan bu alanda meydana gelen diğer olaylar sırasıyla şöyledir.
     Aralık 1945: On dört kişilik personeliyle beş bombardıman uçağı, Florida hava alanından havalandıktan iki saat sonra kayboldu. Bu olaydan beş gün sonra on üç kişilik personeliyle Fbm-Martin adındaki bir başka uçakta aynı bölgede kayboldu.
    
Ocak 1948: Tudor IV tipinde dört motorlu bir uçak otuz bir kişilik personeliyle kayboldu.
     Aralık 1948: DC-3 Charter seferini yaparken otuz iki yolcusu ve personeliyle kayboldu.
     Şubat 1952: Otuz üç yolcusuyla “York Transport” gemisi battı.
     Ekim 1954: Kırk iki yolcusuyla “Supper Jonstellation” bu aynı civarda yo oldu.
     Kasım 1956: ABD Deniz kuvvetlerine bağlı “Martin”, on kişilik personeliyle iz bırakmadan kayboldu.
     Ocak 1962: İki motorlu “Sıtrato Tankers” otuz beş yolcusuyla yok oldu.
     Haziran 1965: Bir Flying Boxcar, on kişilik personeliyle kayboldu.
     Nisan 1966: Üç kişilik personeliyle B-25 bombardıman uçağı iz bırakmadan yok oldu.
     Ocak 1967: Chase YC – 122 yük uçağı dört kişilik ekibiyle kayboldu.
     Eylül 1968: C-132, 27 yolcusuyla battı.
     Nisan 1932: Merian John adlı gemi terk edilmiş ve yeşile boyanmış bir halde bulundu.
     Şubat 1940: “Gloria Colite “ adlı yat yolcuları esrarengiz bir biçimde kaybolmul olarak bulundu.
     Ekim 1944: “RubiJohn” adlı bir Cuba gemisi de terk edilmiş olarak bulundu. Güvertesinde yalnız canlı bir köpek vardı.
     Haziran 1950: “SS Sandra” adlı bir yük gemisi iz bırakmadan kayboldu.
    
Eylül 1955: “Jonnemara 4” adlı gemi hiçbir şeye dokunulmamış, son derece düzenli bir halde bırakılarak terk edilmiş halde bulundu.
     Temmuz 1963: “Sno’BO” adında kırk kişilik bir balıkçı teknesi kayboldu.
     1967: Personeliyle iki küçük yat kayboldu.
     Nisan 1970: Otuz iki kişilik personeliyle “Anita” gemisi esrarengiz biçimde kayboldu.
     Zamanımızdan altı yüz elli yıl önce, Mısır meliklerinden 17. Ali Muzafferoğlu Ahmet Şahabettin tarafından yazılan “Kitabü Elveşşiyalmasun Lülu Ülmenun Filmarifetil Hattılezi Beynelkaf Vennun” (Manası: İlk ve son yaratılan varlıkların gizli ilimleri) adlı Ayasofya kütüphanesinde bulunan eseri Kayseri’li mütercim araştımacılardan Ahmet Özmerdivenli ki kendisi Arapça, Farsça, Süryanice ve İbranice  dillerine vakıftır. Bu kitabın, yukarda açıkladığımız kayboluşların sırrını bildirdiğini iddia etmiştir. Altı yüz elli sekiz yıl evvel yazılan İlk ve son yaratılan varlıklarım gizli ilimleri adını taşıyan bu eser şu bölümlerden oluşmaktadır.

  1. İstanbul fethninin kim tarafından ve ne zaman yapılacağı
  2. Osmanlı uzun süren savaşlardan sonra yıkılacağını ve Mustafa adında bir kişinin kendi hükümranlık devletini kuracağını
  3. Aya yapılacak seferlerin ve bu seferlerden hangisinde aya ulaşmanın gerçekleşeceğini tarihi ile birlikte bildiriyor.
  4. Tren otomobil ve insanlık hizmetine konacak diğer araçların hangi tarihte icat edileceğini ve bu araçların hangi sistemle çalıştırılacağı
  5. Suni ikah yoluyla tohumlamanın hayvanlar ve insanlarda ne zaman ve hangi yöntemlere yapılacağını (Bu bilgiler yayınlandığı sırada henüz aya gidilmemiş ve insan klonlaması yapılmamıştı)

         Deniz ilimleri bölümünde de şöyle denilmektedir. Hz. Süleyman’ın kabri Bermuda denizinin içinde bulunmaktadır. Hak üzerinde doğruluk üzerinde olanlar Bermuda da batmaz, kaybolmaz ancak doğruluğun aksinde olanlar doğruluktan şaşanlar bu sulardan geçemez gark olup helak olurlar.
         Şahabettin Hazretlerinin kitabında; Deniz ilminin çözümünün sadece Müslümanlara ait olduğuna yer vermiş. Feza ilimlerinin çözümü ise İsa Peygambere ve Musa Peygamberin kavmine bırakılmıştır. 623 Fen ilminin adlarını ve ne zaman çözüme kavuşacağını sıralayan eserinde Bermuda üçgenini de çizerek bu konuya geniş yer ayırmıştır. Buna göre bu üçgen Miami Bermuda ve Portarico noktalarının birleşmesiyle ortaya çıkar Atlantik okyanusundadır.
        
Gemilerin batış nedenlerinden biri denizaltı dünyasında elektromanyetik güç taşıyan gemilerin ortaya çıkardığı çekim. Ayrıca bu üçgen içinde dünyaya belirli zamanlarda açılan ve kapanan bir kapının çekimi. Kitabın yazarına göre bu alan yedi kat yer adı verilen diğer arzların dünyaya açılan kapısıdır. Bir bakıma dünyaya ekvator hattı üzerine düşen merkezi oluyor. İnsanın yeryüzüne gelişindeki hayatın başlangıç noktası Seylan, ölümden sonraki hayata başlangıç, dünyadan göç ediş noktası da Bermuda deniz altı dünyası oluyor.
         Şeyh Şahabettin Hicri 742 yılında (Miladi 1322) yazdığı ve tüm ilimlerin sırrını açıklayan kitabında kendisinin de o zamanki adı Bahri Muhiti Atlasi olan Atlas okyanusunda geziye çıktığını yazıyor. Neler yaptığını neler gördüğünü ise şöyle anlatıyor. Deniz altındaki arzlarda gezdim orada su içinde üçgen bir duvar gördüm (Kaptan Custo’da aynı yerde iki bin metre derinlikte manyetik alanı olan bir duvarı keşfettiğini yirminci yüzyılın sonlarına doğru ifade etmiştir.) Gemi yapımlarına şahit oldum. İrili ufaklı gemilerdi bunlar. Hem suda hem karada yürüyebiliyorlardı. Göz yumup açıncaya kadar kısa zamanda istedikleri menzile ulaştıklarını gördüm.
         Su altında yaşayanların güneşleri yoktu. Başka bir ışıktan yararlanıyorlardı. Orada gördüklerimizi detayı ile kitabımıza aktaramazdık. Zira insanoğlu gözleri ile görmedikçe inanmaz bizimle alay ederdi. Denizaltı dünyasındakilerin sosyal hayat ve yaşantılarını inceleme fırsatı bulunduğunu, tüm olan ve bitenlere kendisi ile geziye katılan diğer İslam âlimlerinin da tanık olduğunu yazıyor.
         Kitabın yazarı o devirde yaşayan İslam âlimlerinden Fahrel Kirmani’nin oğlu Evhaddetin-i Hamidin’de bir ecza ile kendi vücudunu denizaltı aleminin yaşanabilen suretine sokarak o alemi gezdiğini dönüşte ise vücudunda yeni bir uygulama yaparak “Biz bu alemi bu suretle gördük” diye çevresine gösterdiğine de geniş yer veriyor.
         Daha sonra “Bermuda Şeytan Üçgeni”nin esrarı çözüldü. Kitabını yazarı Lavrence David Kusche’de doğruluyor.
         Bu bilgiler 1975 senesinde Türkiye’nin ileri gelen gazetelerinde yayınlanmıştır.

 

Yazan Işık SÜKAN

   
     
YAZILAR
Denizlere Hakimiyet Efsanesi
Güzel Sanatlarla İlgili Basit Bir Söyleşi
Düşünür Gözüyle 21. Yüzyılın İktisadi Ve Sosyal Görünüşünün Siyasete Ve Evrensel Ruhaniyete Global(!) Tesiri Hakkındaki Görüşlerimiz
Eleştirilerin Eleştirisi II
Kuyuların Sırlarından Bir Sır Hakkında

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.