Yazan: Işık SÜKAN

 

HİKMET 20

Muhabbetin kadehini içen divaneler kıyamet günü ağzından ateş saçar dostlar. Kudret ile yaratılmış yedi cehennem. Âşıkların mağarasından kaçar dostlar.
AÇIKLAMALAR:
        Muhabbetin kadehini içen kişiler hayatları boyu ciğerlerinden yanıp tutuştukları için kıyamet günü ağızlarından ateş saçarlar. Kudret ile yaratılmış yedi cehennem zaten kendileri ateş haline gelmiş âşıklara ne yapsın. Ateş ateşten korkmaz ki! Belki cehennem ateşleri aşıkanın ateşiyle aşık atamaz. O yüzden onların nurları yanında sönük kaldıkları için kaçıp giderler.

*

        Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah’ına tâkatım yok âşıkların bir âhına. Kaçıp varayım Hakk Teala fenahına. Âşıkların yaşı ile söner dostlar.
AÇIKLAMALAR:
        Aşıkların gözlerinin yaşı cehennemleri söndürecek kudrette olduğu için, aşıklara “Çabuk yöremizden çekip gidin yoksa ateşim sönecek.” diye feryat ederler.

*

        Aşıkların aşk dükkanını varsa kurup yaşını saçıp göğsünü açıp yüzünü sürüp, inşaallah cehennem kaçacak ondan korkup. Yedi sema takat eylemeyip göçer dostlar.

*

        Rahman Rabb’im sâki olup mey içirse çoluk çocuk, ev-barktan tam geçirse vücudumdan şeytanı Hakk kaçırsa, cürüm ve isyan düğümlerini açar dostlar.
AÇIKLAMALAR:
        Her şeyi tedbirini alarak yaratan Rabbim barmen gibi bize şarap içirse çoluk çocuk gailesinden, ev bark sahibi olmanın sorumluluklarından bizi kurtarsa, vücudumuzda nefsimizi kandırmak için dolaşıp duran şeytana kaçırsa; biz suç işleme ve isyan etme münasebetsizliklerinden kurtulurduk.

*

        Aşk kapısını Hakk yüzüne açık eylese, hâs aşkını gönül içine yerleşik eylese, iki âlemde sultan eylese. Âşıkları Hakk’a doğru uçar dostlar.

*

        Süphan Rabb’im bir katre mey eylese armağan sırr zikrini diye diye eylesem tamam. Hûri –gılman bütün melekler ona köle. Cennet içinde ipek giysiler biçer dostlar.

*

        Allah diyerek kabirden kalksa, âlem yanar. Seçkin kulum deyip rahman Rabb’im yalnız sever; yaş yerine kanını döküp yüzünü boyar, hamdını söylese lanetli şeytan kaçar dostlar.

*

        Ben demedim, Allah kendi vaat eyledi. Yolsuz idim, lutf eyleyerek yola koydu. Garip olup feryat eyledim, elime aldı. Ancak âşık şevk şarabını içer dostlar.

*

        Kul hoca Ahmet aşksızların işi kötü. Sabaha varsa, Hakk göstermez ona cemal. Arş ve kursi, levh ve kalem hepsi bizar; aşksızlara cehennem kapısını açar dostlar.
AÇIKLAMALAR:
        Sevgi, şefkat ve aşktan nasibini alamamış gönlünde bu gibi cevherlere yer verememiş kişilerin yani aşksızların işi kötüdür. Allah ona cemal göstermez. Arş ve kursi levh ve kalem gönüllerinde aşk olmayan sevgi olmayanlardan zarar görür ve onları yanlarında istemez. Böylelerine cehennem kapılarını açar.

   
     
1
HOCA AHMED YESEVİ
DİVAN-I HİKMET
1

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.