Yazan: Işık SÜKAN

 

HİKMET 28

Ömrüm sona erdiğinde neylerim Allah’ım. Can alıcı geldiğinde neylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Ömrümüz sona erdiğinde ne yapacağız? Can alıcı geldiğinde ne yapacağız? Hoca Ahmet bu sorulardaki büyük hikmeti vurgulayarak düşünmemizi ve cevabı ne yapıp edip şimdiden bulmamızı tavsiye ediyor.

*

Can vermenin vehminden Azrail’in zahmetinden şefkat olmasa senden ne eylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Cenab-ı Allah’ın rahmet ve şefkatinden kuvvetle ümit eden Hoca Ahmet, bu ümit olmasa nasıl can vereceğiz diye düşünerek vehimler içinde kalacağını ve bu esnada Azrail’in de insana çok zahmet vereceğini düşünmekten kendini alamayacağını ifade ediyor.

*

Can vermek işi zor, kolay eyle ya Cebbar. Senden başka yok gam gideren ne eylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Can verme işinin çok zor olacağını çektiğimiz hastalıklar sırasında maruz kaldığımız ıstırap ve ağrılardan anlıyoruz. Onun için Hoca bu işi kolaylaştırsın diye dualarıyla yalvarıyor ve kendisinden başka gam giderecek kimse olmadığını beyan ediyor.

*

Canım ayrı olduğunda, bedenim burada kaldığında, tahta üzerine aldığında neylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Can bedeni terk ettikten sonra, beden dünyada kalır. Dini inanışlarımıza göre musalla taşında gerekenler yapıldıktan sonra cenazemize tahta tabutun üzerine koyacaklar. İşte bu esnada ben ne yapacağım diye korkan Hoca Rabb’ine dua ediyor.    

*

Aciz olup yattığımda melekler girdiğinde Rabb’in kimdir diye soranda neylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Kabre konan cansız bedene melekler gelip sorgu sual edecekler. İlk soruları “Rabb’in kimdir?” olacaktır. Böyle bir suale maruz kaldığım zaman ne yapacağını düşünen Hoca çaresizliğini beyan ediyor.      

*

Götürüp kabre koyduğunda, yedi adım döndüğünde, sorucular girdiğinde ne eylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Hoca burada kabir imtihanlarından korktuğunu beyan ediyor.

*

“Rabb’in kimdir” deyip durduğunda, kara gündür o anda. “Rabb’in kimdir?” dediğinde ne eylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Her kim ölüp kabre girdiğinde bu soruya muhatap olacaktır. Mevtayı kabre koyduktan sonra Hoca talkım verir. “Sakın unutma Rabb’in Allah’tır, kitabın Kuran’dır, peygamberin Hz. Muhammed SAV.’dir, dinin İslam’dır.” der ve böylece mevtayı kabir imtihanlarına hazırlar. Ancak kişi yaşarken Rabb olarak kendisine Allah’tan başkasını seçti ise doğruyu söylemek mecburiyetinde kalacağından bu talkım onu başarıya götürmez. Arkasından kabir azabı başlar. İşte onun için Hoca Ahmet neylerim Allah’ım diye korkusunu ifade ediyor.

*

Kul hoca Ahmet sen kul, nefs elinde pişman, mahşer günü olduğunda ne eylerim Allah’ım.
AÇIKLAMALAR:
        Nefs elinde pişman olan kişiler mahşer zamanında bizzat Rabb’in sorgulamasına maruz kaldıklarında O’na karşı son derece mahcup ve rezil olmak durumunda kalacaklardır. Böyle bir duruma duçar kalırsam diye Hoca Ahmet şimdiden tesür beyan ediyor.

   
     
1
HOCA AHMED YESEVİ
DİVAN-I HİKMET
1

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.