Yazan: Işık SÜKAN

 

HİKMET 26

Rahim Mevlam rahmi ile yad eylese. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte. Tövbe ederek eğri yoldan doğruya dönüp. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        Şefkat ve merhametin ta kendisi olan mün’im-i mutlak, şanlı şerefli mâlik olan Rabb’imiz bizi zikretse, şimdi ne yüz ile Allah’u Teala Hazretlerine varayım? Tövbe ederek eğri yollardan doğruya dönmüş olsak bile ne yüzle Hazret’ine varayım? İnsanda biraz kendi halini taktir etme kabiliyeti olmalı. Utanma, ar haya sahibi olmalı. Başı önüne eğik durmalı. Geçmiş günahlarını hatırlayarak biraz olsun nefsine hakim olmalı.

*

Hakk bağlısının risalelerini ele verse. Hakk ilahım rahmi ile rahmet etse. Pir-i Kâmil doğru yolu gösterip yola koysa. Ne yüz ile Hazret’ine
varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        “Hakk’a bağlı olan Hazret’lerin yazdığı risaleleri, bigane olan ellere verdikten sonra, ilâhım olan Hakk Rahim esmasının gereği olarak bana merhamet etse, Pir-i Kamil doğru yolu gösterip beni yola koysa bile hangi yüz ile Hazret’e varayım? Ben işte!” demek suretiyle ermiş alimlerin risalelerini başkalarına vermeden önce kılı kırk yarmanın icap ettiğini Hoca Ahmet böylece ima ediyor.  

*

Bir gün olup ecel vakti yakın geçse. Sana bana asıl vatan hükmünü söylese. Ölmeden kalıp can acısının zehrini tadsa. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        Bir gün ecel vaktine yakın bir zamanda, canımız tehlikeye düşüp asıl vatanımız olan ahiret âleminin şartlarını ve hükümlerini idrak edecek bir duruma gelsek, can acısının zehrini tatsak ama ölmeden kalsak; işte o zaman can havliyle Hakk’ın huzurunda, nasıl olacağımız pek belli olmaz. Sabredemeyip, şükredemeyip haddimizi aşarak biedep davranabiliriz, ağzımıza geleni sayabiliriz böyle bir durumda Hoca Ahmet utanç içinde Hazret’in yüzüne nasıl bakarım diye haklı olarak ileniyor.

*

Sırdaş olan yoldaşlarını şaşıp gitti. Çabalayarak ötelerden aşıp gitti. Dört dövünüp deryalar gitti taşıp gitti. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        Bu hikmette Hoca; “sırdaş olan yoldaşlarını aramadan ve onlara müracat etmeyip kendini uzak tutarak, can acısıyla dövünüp teselli kabul etmeden gözyaşlarına boğularak ecelin kenarında naçar kaldıktan sonra hangi yüz ile Hazret’ime varayım” diyor. Demek ki, böyle bir durumda hastalanan kişi, sırdaş dostlarına ve sevdiklerine uzak durmamalı. Onların teselli ve yardımlarını kabul etmeli ki Hazret’e bakacak yüzü olsun.

*

Vah yazıklar gece gündüz etmeden ibadet. Hakk Resulü ümmet için yemez nimet. İçmiş yemiş nimetleri kaygu mihnet. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        “Vah yazıklar! Gece gündüz ibadet etmeden, Hakk Resulü gibi sırf ümmetini düşündüğü için nimetleri kaygu ve mihnet içinde olduğu halde yememezlik etmeyip, afiyetle mideye indirdikten sonra, ne yüzle Hazret’e varayım ben işte.” diyor Hoca. Demek ki; Hazret’in yüzüne utanmadan bakmak için gece gündüz ibadet etmeli. Verilen nimetleri ümmet-i Muhammed’in aç mı tok mu olduğu kaygısını taşımadan, mihnetsiz (zahmetsiz, hak etmeden) yememeli.

*

Hakk Resulü dünya için kaygılanmadı. Ümmet dileyip başkaca sözden bahsetmedi. Dünya üzerinde bir an rahat görmedi. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        “Mal mülk, zenginlik, itibar, kariyer, sükseli hayat, para pul, yemek içmek, maddeye ait her şey dünyaya aittir. Resul Allah, bu gibi dünyaya ait şeyler için asla kaygılanmadı. O ümmetini oluşturan insanların dünyada ve ahirette ihtiyaçlarını karşılanmasını, sağlık ve sadetlerinin ebedi olmasını diliyordu. Bu yüzden dünya üzerinde bir an rahat görmedi.”  Hazret’in yüzüne utanmadan bakabilmek için dünya nimetleri için kaygılanmaktan vazgeçip, Allah’ın ve peygamberin kulları için onların yararına ve menfaatlerini sağlayacak çalışmalar yapmalı ki Hazret’in yüzüne bakmaya halimiz olsun.

*

Vah ne yazık. Mahşer günü zahir olsa. Tanrı zatı hakem olup nazır olsa. Kötü işlerimi işlediğim hazır olsa. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
        “Vay ne yazık! Mahşer günü apaçık görünse, Tanrı zatı bütün detayları bile görecek şekilde nazar etse, bu esnada yaşarken işlediğim bütün kötülüklerim ve günahlarım da hazır olsa ne yüzle Hazret’ine varayım ben işte.” diyen Hoca’nın bu hikmetinden şunu anlıyoruz dünya hayatını yaşarken, oturup kalkarken günah işlememeye, ağzımızdan çıkan sözlere, biedep hareketlerimize dikkat etmemiz ve sakınarak kendimizi ayarlamamız lazımdır. Cenab-ı Allah’ın nazır olduğunu yani her şeyi Allah’a mahsus bir görüşle, milyarda bir, bir detayı bile atlamadan yaratıklarına nazar ettiğini yani onları Allah’a mahsus bir görüşle gördüğünü aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Aksi halde, ne yüzle Hazret’e varacağımız en büyük problemimiz olacaktır.

*

Gece gündüz dinmeden ağla kul Hoca Ahmet. Salat söyleyip Hakk Resul’e ol ümmet. Doğru yola iletip ümmet dese hoş mutluluk. Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.
AÇIKLAMALAR:
Ahmet Hoca, bizlere gece gündüz ağlamayı tavsiye ediyor. Çünkü gözyaşı kutsal olup, maddi manevi bütün kirleri temizler ve Hakk’ın merhametini celbeder. Her an peygamberimize Salat ve Selam ederek ona dua etmekle, kendisine ümmet olmaya bakarsak, O’da bizi kabul ederek doğru yola iletirse ne mutlu. Aksi halde Hakk’ın Hazret’ine ne yüzle bakarız.

   
     
1
HOCA AHMED YESEVİ
DİVAN-I HİKMET
1

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.