Yazan: Işık SÜKAN

 

HİKMET 25

Rahman Rabbim rahmetini câri eyle seherde; İsyan batağına battım, yardım et seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Yarattığı her şeyi görüp gözeten, önemli ve hassas yaradılışı sigortalayan ve kâinatın öğreticisi olan Hakk’ın merhameti; bütün varlıkları kapsamış, insanlar arasında da en muteber ve mer’i olan bu duygu ile seherde büsbütün kendini gösterir. Bu yüzden kendisini isyan batağına (Allah yerin altındaki, yerin üstündeki, gökyüzündeki, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki yaratıklarla denizlerde yaşayanları da kapsayan onların hayat ve mematlarıyla ilgili en küçük bir teferruatı bile göz ardı etmeden onların hayırları için hayat ve mematları hakkında en uygun en adil kuralları koymuştur. Bütün yaratıklar için dört ihtiyaç belirlemiştir. Oksijen alma, yeme içme, üreme, barınma… Yalnız insanoğlu mecburi olan bu ihtiyaçları suiistimal ederek egzajere ederek asi olmuştur. Şöyle ki kendisi tahsis edilmiş olan vasi ve çeşitli gıdaları pişirerek akla hayale gelmez zenginlikte mutfaklar icat ettiği yetmezmiş gibi bu gıdalardan aldığı lezzetlerle iktifa etmeyip yediklerini kusmak ve yeni baştan başka lezzetleri ihtiva eden yiyecekleri yemek suretiyle ortaya koyduğu sapkınlıkla kendi bedenine zararlı hastalıklara sebep olmuştur. Barınma bahsinde bedenini ve ailesinin bedenlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mütevazı barınaklarla yetinmeyip yüz ikiyiz odalı saraylar imal ederek kibrini ve boş azametini şişirmiştir. Üreme mecburiyetinde ise neslini idame edecek yavrular çocuklar yapmak yerine çocuk yapmayı engelleyerek seksin getirdiği şehvet duygularını ayyuka çıkaran beraberlikler icat etiği yetmezmiş gibi Tanrı’nın emrettiğinin aksine seks partnerinin karşı cinsten olması gerekirken tercihini kendi cinsinden olanlara da yöneltebilmiştir. Bütün bunlardan sonra, akıllıca ve edeplice doğayı tetkik edip, bundan ibretler çıkaracağı yerde, nefsinin ve şehvetinin ihtiyaçlarını gideremediği zamanlarda kendi budalaca üretilmiş ihtiyaçlarının saçmalığına bakarak duyduğu elemden vazgeçeceği yerde eleminin kabahatlerini sebebini Tanrı’da arayıp kabahati hep Tanrı’ya atarak nefsini temize çıkarmaya çalışmıştır. Anlattığımız buna benzer hareketlere, İSYAN ETMEK denir. Bu hareketleri yapan kişilere de ASİ denir. Tabii isyan çok büyük bir sapkınlık ve günahtır.) saplanmış gören Hoca Ahmet Hakk’dan seherde yardım istiyor.

*

Estağfir ve istiğfarı eyle uzak şeytandan; Şeytan seni azdırır; Selamet ver seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Şeytan’ın saptırması ile ortaya çıkan günahları örtmekle yola devam edilemez. Bundan şiddetle sakının. Aksi takdirde şeytan seni azdırır. Selamet seher vakitlerinde istiğfar etmektedir.

*

Ümit ile gelmişim dergâhına Allah’ın. Günahkârım, isyankâr elimi tut seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Pandoranın kutusu açıldığı zaman Hakk’ın insana verdiği değerli yetenek ve faziletler uçup gitmiş sırra basmış. Kutuda sadece ümit kalmış diye bir efsane vardır. Hoca Allah’ın dergahına işte bu son ve en kıymetli fazilete dayanarak gelip isyanları yüzünden kaybettiği vakitleri kazanmak ve doğru yolda devam etmek için seher vaktinin ruhani kutsallığından medet umuyor.

*

Tövbe eyledim dilimde, gönlüm korkmaz Hüda’dan. Hem rahmet ve cemali armağan eyle seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Gönülden değil de dilinle bile kişi seher zamanı tövbe etse, Hüda hem rahmet hem de cemali’ni armağan eder.

*

Yolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti; Ey kadir-i Zülcelâl, yola sal seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Bir insanın ömrü gaflet içinde geçse ve yol yürüdüğü zannederek hatalarında ısrar ederek hayatı boyunca hep aynı dairenin içinde dönüp dolaşmak suretiyle tutsak olsa bile eğer seher zamanı aklını başına toplayarak tövbe ve istiğfar ile vakit geçirirse Cenab-ı Hakk yine de ona doğru yolu gösterir.

*

Sensin benim sığınağım. Gazap eyleme Allah’ım, ey bütün halleri bilen, halimi sor seherde.
AÇIKLAMALAR:
        İnsanlar mecburen ve mecburiyetten öğreninceye kadar bir yığın günah işlerler. Çünkü öğrenmek çoğu zaman deneme yanılma yoluyla oluyor. Allah’tan başka sığınağı olmayan akıllı insan bu mahsuru öne sürerek insanın bütün hallerini bilen Allah’a gazap etme diye yalvarır. Hal böyle olunca Allah kullarını affetmek için seher zamanını kutsal kılmıştır. İnsan halimi sor diye her şeyi bilen Hakk’a sığınıyor.

*

Baştan ayağa günahım iki cihana sığmaz. Kulun asi, günahkâr, gizli eyle seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Yukarıdaki açıklamalar bu hikmeti anlamaya yeter.

*

Dağdan ağır günahım, özür dilemeye dilim yok; günahımı bağışlayıp, yerle bir eyle seherde.

*

Günahımı itiraf ederim, hazırsın hem fakir. Elimi tut ey Cebbar; Yola koy seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Cenab-ı Hakk hem Hazır hem Nazır olandır. Rabb’in zenginliği yanında kendi fakirliğini idrak eden insan, günahlarından kurtulmak için seher zamanı dilediğini yapan Cebbar Hakk’tan doğru yola girmek için istekte bulunuyor.

*

Garibim ve kimsesizim, biçareyim ve nâzırsın; Sensen başka kimim var, rahmet eyle seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Garip, kimsesiz, biçare olan insan her şeyi gören nazar eden Hakk’a başka kimim var diye dua ederek seher zamanı merhamet istiyor. 

*

Ben asiyim, günah dolu, hamd ve sena söylemem. Horozları gör, sena söyler seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Asi ve günah dolu kimseler, kendilerine Hakk tarafından verilen nimetlere hamd ile teşekkür etmezler. Ve bu nimeti veren Hakk’a sena da etmezler. İnsan böyle davransa da, horozlar hayvan olduğu halde seher zamanı öterek Rabb’larını sena ederler.

*

Kul hoca Ahmet Hakk’tan kork, kim korkmaz imanı yok, Önündedir o cehennem, hazır ol seherde.
AÇIKLAMALAR:
        Hakk’ın kuvvet ve kudretini idrak eden, doğadaki düzeni, işleyişi gören insan akıl ve zekası varsa Allah’tan korkmalıdır. Çünkü Allah muazzam kudret ve kuvveti ile ateşi, suyu, rüzgârı ve toprağı kullanarak çok korkunç cezalar verebilmektedir. Yanar dağlardan patlayan ateş önüne gelen canlı cansız her şeyi küle çevirir. Yağmurla gelen sular sel olursa önüne gelen canlı cansız her şeyi mahveder. Hele karalara doğru yürüyen denizlerin tusunami hareketi en korkunç dehşetten bile daha ürkütücüdür. Havanın rüzgâra dönüştürerek oluşturduğu kasırgalar, boralar, hortumlar tahayyülün üstünde korku vericidir. Hal böyleyken Hakk’tan ancak ahmaklar korkmaz. Cehennem zaten bu gibi kişiler içindir. İmanı olmayanlara hazırlanmıştır.

   
     
1
HOCA AHMED YESEVİ
DİVAN-I HİKMET
1

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.