Yazan: Işık SÜKAN

 

HİKMET 36

Muhammed’in bilin zatı Arap’tır. Tarikatın yolu bütün edeptir.

*

Hakikat bilmeyen insan değildir. Bilimsiz hiçbir şeye benzemezdir.

*

Bilin bi-çün olur hem bi-çigüne; va bi-şüphe olur hem bi nemune.

*

Kahırlansa eyler yer ile yeksan; olmakta zelzele yer ile gökler.

*

Rahmet eylese, biliniz, rahmeti var; verir olsa tükenmez nimeti var.

*

Muhammed’i tarif eylesem kemiğine, anasının adı bil Âmine.

*

Babasının adı Abdullah’tır. Anadan doğmadan ölmüştür.

*

Muhammed’i dedesi korumuştur. Çıplak açları yoklayandır.

*

Dedesi biliniz Abdülmuttalib gönülde saklayınız iyi bilip.

*

Dedesinin babası idi Haşim. İşitin de akmakta gözde yaşım.

*

Biliniz dördüncüsüdür Abdülmenaf; onları bilse herkim, gönlüdür saf.

*

Resulün bilse her kim dört ceddini kıyamette gezer sekiz cennetini.

*

Babası yedi yaşında ölmüştür. Resul’ü amcasına vermiştir.

*

Ebu talip Ali’nin babasıdır; bütün Arapların büyüğüdür.

*

Abu talip olmakta iş başında, Muhammed oturur daima karşısında.

*

Muhammed’in yaşı on yedi oldu; ki o vakit Hatice O’nu gördü.

*

Muhammed’i bilin ki şahin misali. Hatice O’nu görüp olmakta ağlamaklı.

*

Hatice gönlünde O’nu sevmektedir. Muhammed aşkından içi yanmaktadır.

*

Gece gündüz diler O’nun Allah’tan biliniz sonunda buldu  muradı.

*

Görünüz Allah’ın işini. Muhammed bakmakta iken devesini.

*

Hatice’ye Resul çaker olmuştur. Bu sebeple bil sen O’nu almıştır.

*

Hatice’nin Allah bahtını açmıştır. Resul’ün başına inciler saçmıştır.

*

Resul’ün yaşları kırka varmıştır ki ondan sonra Allah’ta vahy etmiştir.

*

Ki ondan sonra Muhammed oldu sultan. Resul’ün gönlünde yer oldu Allah.

*

Muhammed işini Allah yazdırdı. İnsanların hepsi iman getirdi.

*

Resul’ün başında oldu imame; kemal buldu otuz üç bin sahabe.

*

Resul hepsi hizmet eylemektedir. Edep ile yürüyüp izzet eylemektedir.

*

Resul önüne bir yetim gelmiştir. Garip ve müptelayım deyip söylemiştir.

*

Rahim eyledi Resul onun haline dileğini onun verdi eline.

*

Resul dedi ona “bende yetimim. Yetimlikte, gariplikte yetişmişim.”

*

Muhammed dediler “Her kim yetimdir, biliniz o benim has ümmetimdir. “

*

Yetim görürseniz incitmeyiniz. Garibi görseniz dağ etmeyiniz.

*

Yetimler bu cihanda ezilmiştir. Gariplerini işi zordur.

*

Gariplerin işi daima riyazettir. Diri değil garip ölü gibidir.

*

Allah’a garipler bellidir. Garibi sabah akşam sormuştur.

*

Tarif eylesem, Ali Allah’ın aslanıdır ki kılıç ile kâfiri kırmaktadır.

*

Kafirleri eyler imana davet vermektedir her zaman İslam kuvvet.

*

Ki mümin olanını alıp gelmektedir; kabul kılmayanını kırıp gelmektedir.

*

Ki kılıç ele alıp binse Düldül’e düşmektedir kâfirler kavmine velvele.

*

Elindeki silahı Zülfikar’ı savaşanda uzar kırk arşın.

*

Ali’nin var idi on sekiz oğlu. Onun herhangisidir büyük tuğlu.

*

Ali İslam için kanar yutmaktadır; İslam’ın tuğunu sıkı tutmaktadır.

*

Hoca Ahmet bil garipliğe düşmüştür. Resul evladına sözler katmıştır.
AÇIKLAMALAR:
(Resulün bilse her kim dört ceddini kıyamette gezer sekiz cennetini. Resul’ün başında oldu imame; kemal buldu otuz üç bin sahabe. Resul hepsi hizmet eylemektedir. Edep ile yürüyüp izzet eylemektedir. Resul önüne bir yetim gelmiştir. Garip ve müptelayım deyip söylemiştir. Rahim eyledi Resul onun haline dileğini onun verdi eline. Resul dedi ona “bende yetimim. Yetimlikte, gariplikte yetişmişim.”Muhammed dediler “Her kim yetimdir, biliniz o benim has ümmetimdir. “ Yetimler bu cihanda ezilmiştir. Gariplerin işi zordur. Gariplerin işi daima riyazettir. Diri değil garip ölü gibidir. Yetim görürseniz incitmeyiniz. Garibi görseniz dağ etmeyiniz.) Demek ki altını çizmiş olduğumuz hususlar son derece önemli olup, dünya ve ahirette selamette olmanın olmazsa olmazlarıdır.


   
     
1
HOCA AHMED YESEVİ
DİVAN-I HİKMET
1

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.