Yazan: Işık SÜKAN

 

HİKMET 32

Ya İlahi Kadir Allah’ım rahmet eyle kuluna ey Rahman.
AÇIKLAMALAR:
        Bu hikmette Hoca Ahmet Yesevi, nasıl dua edileceğini ve hangi kelamla Hakk’a münacat edilirse, Rabb’in o duayı kabul etme ihtimalini açıklamak istiyor.
        A) Eğer Hakk’ın bize merhamet etmesini istiyorsak; O’nun Rahman sıfatını iyi anlayarak nasıl büyük bir kudrete sahip olduğunu idrak etmemiz icap ediyor. Yani sevgili Allah’ımızın Rahman sıfatından esinlenerek her işimizi tedbirle değerlendirip hassas konularda tehlikelere karşı sigortalanmalıyız. Ondan sonra Kadir Allah’tan merhamet isteyebiliriz.
        B) Bütün yaradılmış alemlerin varlıkların sığınacakları yer yaradandır. Onun için Hakk’a sığınmak istiyorsak O’nun ZAT’ına sığınmayı idrak ederek  münacaatda bulunmalıyız.
        C) Hacetlerinin kabul edilmesini isteyen kimse Cenab-ı Hakk’ın Zül-celal’i Vel ikram ismini idrak ederek ve bu isimle O’nu zikrederek dua etmelidir. Böylece O’nu zikre gayret ederek, Zül-celal’i Vel ikram’ın icabeti vücut bulur.
        D) Hacetin kolayca ve çabucak hasıl olması için Rabb’in Kerem sahibi ve lûtuf sahibi olduğu idrak edilerek dille zikredilmelidir.
        E) Kerem ile af eyle ey Arif Zat diye  zikredilirse Cenab-ı Hakk’ın o kişiyi ahiret azabından koruyacağı umulur.
        1- Şeytanın şerrinden ve bütün günahlarımızdan Rabb’in bizi saklaması için LUTUF SAHİBİ KEREM’den istenir.
        2- Günahlarından tövbe etmede, TEVBE’nin kabul edilmesi için LUTUF SAHİBİ KEREM’den istenir.
        3- Son günümüzde imandan ayrılmamak için LUTUF SAHİBİ KEREM’den istenir.
        4- Herkesin feryadına yetiş, çaresizlerin imdadına yetiş, bu devasız dertliye sen deva ver duasının kabulu için istek LUTUF SAHİBİ KEREM’den talep edilir.
        5- Her asi rahmete layıktır. Gel ey Ahmet duaya ol muvafık duası LUTUF SAHİBİ KEREM’den istenir.
       

*

Sığındım zatına ey Allah’ım. Yaradan bütün âlemin penahı.

*

İcabet Sen’den ve başvurmak bendendir. Ey İlah’ı Zül-celal  bütün hacetlerde.

*

İlahi hacetimi sen kolaylaştırır Kerem’sin lutfiyle derdime deva eyle.

*

Kerem ile af eyle ey Arif Zat. Ahiret azabından azat eyle.

*

İlahi şeytanın şerrinden sen sakla. Bütün günahlarımdan hem Sen sakla.

*

Bütün günahlarımdan tövbe eyledim. Ki aklım başta değildi ben ondan ayıldım.

*

Demiyorum beni candan ayırma son günümde imandan ayırma.

*

İlahi herkesin feryadına yetiş. Bütün çaresizlerin imdadına yetiş. Asi kulunun sen her hacetini ver. Bu devasız dertliye sen deva ver.

*

İlahi sen af eyle takatim yok senin önünde layık ibadetim yok.

*

İlahi pak Zat’ının hürmetinden uzaklaştır bizi şeytanın sıkıntısından.

*

İlahi herkesi kulluğa has eyle. Beni benden alıp bir kez özgür eyle. 

*

Bana tevfik suyundan sen içir. Kerem ile günahımı af eyle.

*

Ki bilmeden sayısız günah işledim. Gönülleri yıkıp mahzun eyledim.

*

Ki her asi rahmete layıktır. Gel ey Ahmet duaya ol muvafık.

   
     
1
HOCA AHMED YESEVİ
DİVAN-I HİKMET
1

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.