-Pirim Hz. Mevlana'ya ithaf olarak yazan ve hazırlayan Işık Sükan-

Birinci Bölüm

PEYGAMBERLER’İN ve HAKK’IN ÖĞÜTLERİ HAKKINDA


Pervaneler gibi ışığı arayan hidayete susamış, doğru yolu bulmak amacıyla çile çeken kardeşlerime gönüller dolusu sevgi ve selam olsun.

Uzun yıllar her fırsatta öğrendiklerimi, bilgiye susamış canlara aktarmaya ve bu yolda her türlü imkansızlıklara rağmen naçizane bir ev içi eğitimini meccanen geliştirmeye gayret ettim. Türkiye'mizin her beldesinden her sınıf ve her yaşta alaka kurduğum dostlarıma ve onların ihtiyaçlarına, çorbada tuz kabilinden cevap vermeye çalıştım. Sağlığım ve konumum bir kitap yazmaya elvermedi. Ayrıca yüzyıllardır yazılan ve piyasada dolaşan gayet kıymetli eserlerin bulunmasını göz önüne aldığımdan böyle bir girişimde bulunmak cüretini de gösteremedim.

Fakat zaman gösterdi ki, dostlarım bu eserlerin dilinden anlayamıyor. Ve günümüze uygun bir idrake ermek için zorlanıyor, kafaları karışıyor. Çelişkilere düşerek bocalıyor.
Hakka sığınarak, tesbit ettiğim bu ihtiyaca cevap vermek üzere bu naçiz satırları onlar için kaleme almaya karar verdim.

Biçim ve öz arasındaki ilişkileri birlikte araştıracağız. Ve herhalde hak sevgisi ve yiğitçe bir dürüstlük faziletine sahip olmaya gayret ettiğimiz zaman, Ruhul Kuddüs yani Cebrail Hazretleri bize muhakkak yanlışlarımız düzeltme konusunda nurdan bir yol açacak. Selam O’nu üzerine olsun.

Hz. Muhammed (SAV.) buyurdu ki, kimde zerre kadar iman varsa, cehennemden kurtulacaktır. İman ise, ancak hür bir akla sahip olanda bulunur. Çünkü akıllı olan bilgili olur. Bilgi muazzam bir güç ve enerji kaynağıdır. Aklın bulunduğu yerde kötülük, arsızlık, hayasızlık olmaz. Aklın bulunduğu yerde sevgisizlik, saygısızlık olmaz.

İnsanlığın atası Hz. Adem Sefiyullah’dan bu yana bilinen ilk hakikat Cenabı Allah’ın mükevvenatı sevgi için sevgiyle ve aşkla yarattığı gerçeğidir.

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek ve sevilip tapınılmak diledim.” Hadisi kutsisinde Hak, yaratışın ilk sırrını açıklıyor.

Hak, önce Nur-u Muhammedi’yi yarattı ve O’na aşık oldu. Ondan sonra Habibi Muhammed için mükevvenatı yaratıp O’nun emrine verdi.

Hak kendine bir hizmetçi, bir köle, her istediğine kayıtsız şartsız evet diyen bir robot değil, muhteşem ahlakını ve kudretini paylaşıp, takdir edecek insanoğlunu yaratmış ve O’na bizzat kendi ruhunu üflemiştir. İnsanı hür, yani bağımsız olarak muhteşem yeteneklerle donatarak yaratmıştır.

Sonra O’na “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” sorusunu sormuştur. “Ben sizin rabbinizim.” dememiştir. Veya hafifte olsa bir zorlama olacağı için “Ben sizin rabbiniz miyim?” de dememiştir. “Hayır sen bizim rabbimiz değilsin.” cevabını vermekte insanoğlunu hür bırakmıştır. Çünkü Rabbimiz sevginin, yani hakiki sevginin, ancak hür bir vicdanın eseri olabileceğini biliyordu. Herhangi bir çıkar ilişkisi olmasın diye insanı baştan, sonsuz olanaklarla donatarak ve kendine halife hasbederek yarattı ki, ondan kendisine hakiki bir sevgi elde edebilsin. Rabbin her istediğine emrin baş üstüne diyen melekleri vardı. Meleklerin gıdası Hakkı tesbih ve tenzihtir. Onlar sadece nurdan yaratılmış saf mahluklar ve hizmetleri yerine getiren robotlardır. Bunların en alimi ve kıymetlisi olan Melek-i Tavus, Hakkın insanoğlunu yaratacağını anladığı zaman talebeleri melaikelere "Yeryüzünde zalim ve nankör nifak yaratıcı, kan dökücü insan mı yaratacaksın?" diye sordurmuştu. Cenabı Hak da "Evet, siz bilmezsiniz ben bilirim" demişti.

"Daha Adem Peygamber’in çamuru karılmamıştı ki, ben peygamberdim." diyen Habibullah Muhammed (SAV) için ve onun nurundan bu mükevvenat yaratıldı. Ve "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" sorusuna "Bela" "Evet sen bizim rabbimizsin. Her hangi bir zaman ve mekanda şartlar ne olursa olsun seni sever ve yalnız sana tapar, sana kulluk ederiz." diyen iman sahibi ruhlar,yani "İyyake ha büdü ve iyyake nastain,(Fatiha)" diyen ruhlar, ille bizi dene imtihan et. Sözümüzü tuttuğumuzu göreceksin." diye Hak'dan niyaz ettiler. Ve devrana girdiler. Onun için şu dünya imtihan yeridir. Onun için mezar taşlarımıza FATİHA diye yazıyoruz ki kusurlarımıza rağmen sözümüzü tutmaya çalıştığımız anlaşılsın ve Hak kapısından kovulmayalım.

Değerli kardeşlerim "İyyake na büdü ve iyyake nastain"-"Yanlız sana kulluk eder, yalnız sana taparız" demişsek hürüz. Yani Allah'tan başka efendi ve ilah tanımıyoruz ve ondan başka hiç kimseden yardım ve rızık beklemiyoruz, demektir.

Doğrusu bunu diyemeyenler iman sahibi olmayan, ve kendilerine başka ilahlar seçmiş kimselerdir. Başka ilah ve güçlere tapanlara da müşrik derler. Yani Allah'a ortak koşan kişi derler. Ağızlarıyla "İyyake na büdü ve iyyake nastain" derken param olmazsa nasıl geçinirim diyen kişi, paraya bir ilah gibi yer vermiş olacağından, Allah'a gizlice ortak koşmuş olur ki, buna da gizli şirk derler.

Bir ana kendi öz oğluyla zina etse günahı şirkten daha küçüktür. Hak indinde en büyük günah şirktir. Bunu iyice anlayarak gönlümüzü ve zihnimizi imansızlıktan veya iman hastalığından kurtaralım.

Çilelerin, ağır imtihanların ve hakkın gazabının hayatımızı cehenneme çeviren ateşinden dünyada ve ahirette kendimizi ancak bu suretle kurtarmış oluruz.

Ey benim sevgili, gönülleri doğru yola susamış kardeşlerim, madem ki ilah olarak yalnız ve yalnız Cenabı Allah’ı kabul edip, ona tapmaya kararlıyız, Cenabı Allah’ı tanımak, O’nun ahlakını, huyunu, suyunu ve kudretini bilmek zorundayız. Cenabı Hak nelerden hoşlanır, neleri sever, neleri ister, neden kızar, neden gazap eder, neden insanı rahmetine şefkatine garkeder, neden ödüllendirir. İşte bunları bilmeliyiz.

Aksi takdirde ödül beklerken suratımızın ortasına bir şamar yer, cennete gireceğimizi sanırken soluğu cehennemi esfeli safilinde alıveririz.

Hakkın doğru yolunu bulmak isteyen VE Allah'a gönlünü bağlayanlar şunu hemen bilmelidir ki Cenabı Allah mükevvenattaki cümle yaratıklara hakimdir, hepsini görüp gözetir, rızkını verir ve ananın yavrusuna duyduğu şefkatten sayısız derecede daha büyük bir şefkatle onlara merhamet nazarıyla bakar. Biz Allah’ın bu huyunu besmele ile idrak ediyoruz. (Bismillahirrahmanirrahim)
Cenabı Hakkı önce bu huyu ile tanımalıyız. Biz de o huya uygun bir ahlâka sahip olmalıyız ki Cenabı Allah bizi sevsin.

Besmele-i Şerifin ahlâkı ile ahlâklanmak için Hz. Mevlana' nın şu güzel öğüdünü anlayıp tutmaya gayret edelim.

"Şefkat ve merhamet ile güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol.
Muhtaçlara yoksullara ihsan etmekte ve cömertlikte akarsu gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ile gizlenmek kaybolup göze görünmemekte ve mahviyette toprak gibi ol. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol."

Sevgili canlar, şunu yine bilelim ki Cenabı Allah verdiği sözü muhakkak tutar. Öyleyse Allah kelamını okur veya dinlerken Hakkın verdiği sözleri en kısa zamanda öğrenmeliyiz. Cenabı Hakkın bize verdiği ilk söz de Fatiha’da açıkça beyan edilmiştir.
Her kim bana "İyyake na büdü ve iyyake nastain" dedi ise, yani her kim bana "Senden başka ilah yoktur, yalnız sana kulluk eder, yalnız sana taparız." derse, Ben de ona "Indnessıratel mustakim/sıratellazine en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin." derim. Yani "Sizi kendilerine sınırsız dünya ve ahiret nimetleri bağışladığım sevgili kullarımın doğru yoluna iletirim.” diye söz vermiştir.

Demek ki "Yalnız sana tapar, seni ilah tanırız" demezsek dünya ve ahiret nimetlerine gark olamayacağız, doğru yolu da bulamayacağız demektir.

Şimdi Cenabı Hakkın sevgili peygamberleri vasıtasıyla kullarına verdiği çok önemli öğütleri sıralamaya başlayalım. Hakkın bize yapma dediği şeyleri bilerek bilmeyerek yapmış isek hemen tövbe ederek doğru yola girmeye çalışmamız halinde Cenabı Allah sınırsız şefkat sahibi olduğu için bizi muhakkak affedecektir. Ama yanlışta ısrar edersek tabii onun gazabını da üzerimize çekerek cezalandırılacağımız tabiidir.

1. ZİNA ETME.

2. YALAN YERE AND VERME.

3. KÖTÜYE KARŞI KOYUP, ONUNLA BİR OLMA

4. GÖMLEĞİNİ İSTEYENE ABANI DA VER

5. DÜŞMANINI BİLE SEV.

6. SANA EZA EDENE "ALLAH İYİLİĞİNİ VERSİN" DİYE DUA ET. ALLAH SENİ HEMEN KULLUĞUNA KABUL EDER.

7. SADAKANI GİZLİ VER.

8. ORUCU GÜLER YÜZLE TUT Kİ KABUL OLSUN.

9. ALLAH'I DENEME, ONUNLA PAZARLIĞA GİRİŞME, ALLAH'A BÜHTAN EYLEME.

10. YİYECEK GİYECEK İÇİN KAYGI ÇEKME, HAYAT BUNLARDAN ÜS-ÜSTÜNDÜR.

11. HAK YOLUNU, KURTULUŞ YOLUNU ARAYIN YİYECEK GİYECEK SİZE ARTTIRILACAKTIR.

12.YARIN İÇİN KAYGI ÇEKMEYİN. GÜNÜN KENDİ KENDİNE YETER.

13.ÖLÇÜLERİ GENİŞ TUTUN. AYNI ÖLÇÜLER İLE ÖLÇÜLECEKSİNİZ.

14.KENDİ GÖZÜNÜZDEKİ MERTEĞİ MÜMİN KARDEŞİMİZİN GÖZÜNDEKİ ÇÖPTEN EVVEL GÖRÜN. KENDİ KUSURLARINIZ TAMAMEN BİTMEDEN BAŞKALARINDAKİ KUSURLARA BAKMAYIN. DERHAL BAŞINIZA GELİR.

15.MUKADDES OLANI KÖPEKLERE VERMEYİN. İNCİLERİNİZİ DOMUZLARA ATMAYIN. ONLARI AYAK ALTINDA ÇİĞNEMESİNLER. DÖNÜP SİZİ PARÇALAMASINLAR.

16. DİLEYİN SİZE VERİLECEKTİR.

17. ARAYIN BULACAKSINIZ.

18. KAPIYI ÇALIN SİZE AÇILACAKTIR.

19.İNSANLAR SİZE NASIL DAVRANIRLARSA SİZ DE ONLARA ÖYLE DAVRANIN.

20.DAR KAPIDAN GİRİN. HELAKE GÖTÜREN KAPI GENİŞ VE YOLU ENLİDİR.

21.İYİ AĞAÇ İYİ MEYVA VERİR. KÖTÜ AĞAÇ KÖTÜ MEYVA VERİR VE O KESİLİP ATEŞE ATILIR. İYİ İNSANLARI İYİ İŞLERİNDEN TANIYIN.

22.ÖLÜLERİ BIRAK KENDİ ÖLÜLERİNİ GÖMSÜNLER.

23.KORKU AZ İMANLILAR İÇİNDİR.

24.PEYGAMBERLER SALİHLER İÇİN DEĞİL GÜNAHKARLARIN DOĞRU YOLA ÇAĞIRILMASI İÇİN GÖNDERİLDİLER. ÇÜNKÜ HASTA OLANLAR HEKİME MUHTAÇTIR. HAK "BEN KURBAN DEĞİL MERHAMET İSTERİM" BUYURDU. BU SÖZÜN MANASINI MUTLAKA ÖĞRENİN.

25.İMAN ŞİFA VERİR, CESUR OLUN.

26.BİR EVE VEYA ŞEHRE GİRERKEN SELAM VERİN.

27.AKILLI VE SAF OLUN. İNSANLARDAN SAKININ, İMANSIZLAR ARASINDA KAYGI ÇEKMEYİN. ONLARLA NASIL KONUŞACAĞINIZI RABBİNİZ SİZE SÖYLEYECEKTİR.

28.SONUNA KADAR DAYANAN KURTULACAKTIR.

29.EZİYET GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN BAŞKA YERE KAÇIN.

30.MÜMİN KARDEŞLERİNİZE KÜS İKEN KURBAN KESMEYİN, KABUL OLMAZ.

Yukarıda yazdığımız öğütler Hz. Musa ve Hz. İsa'ya indirilmiş ve Kur'an tarafından da tasdik edilmiş ana prensiplerdendir.

Şimdi herkesin açıkça anlayacağını sandığım bir dille size Cenabı Allah’ın indinde mübarek sayılan işleri yapanlara Hakkın vereceği maddi ve manevi ihsanların ve mertebelerin bir kısmından haber verelim. Bu nasiplere kavuşmak isteyenler ona göre bilerek çalışsınlar.

31.Allah için olana, Allah da onun içindir. Hak şöyle dedi: Onlar bizim için, biz de miktarları kadar onlar içiniz.

32.Nereye gittiysen, ne söylediysen ve ne yaptıysan bir hiçtir. Ne gördüysen ne işittiysen ve ne yediysen yine bir hiçtir.

33.Senin işlerini eviren çeviren Allah’tır. Azmetmekten başka görevin var mı? Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Sana lazım olan yalnız Hak’tır. O’na yapış.

34.Allah’ın çizdiği hudutları muhafaza edersen, O’nun şanını gönlünde yüceltirsen, Allah seni yaratıklarından korur. Ve ayıplarını örter.

35. Bedenlerimiz Allah’ın sanat eseridir.
Ruhlarımız Allah tarafından üflendi.
Nefes alıp vermemiz O’nun sayesindedir.
Şekillerimiz O’nun şanından başka bir şey değildir.
Fikirlerimiz O’nun ilhamıdır.
Konuşmalarımız O’nun sözlerindendir.
Hareketlerimiz O’nun tahrikidir.

Vekillerin sırrı açıklansaydı, kimse Allah'tan başkasına ibadet etmezdi.

36.Allah'a yakınlaşırsan insanlar senin hizmetçin ve yardımcın olur. Gerçek dost yalnız Allah'tır. Başka dostlardan ümidini kes.

37.Ölmeden evvel ölenin kalbini Allah diriltir.

38.Arkadaşlarımızla uzun süre yumuşaklıkla dost kalmak isterseniz, (Eşiniz de aynı) kendisine, sorduğunda şu cevapları verin.
A) Evet
B) Sen daha iyi bilirsin
C) Senin düşündüğün gibi

39. Çocuğunu yalnız nasihatla terbiye et. Fazla sitem etmeyin. Çocuğunuza başkalarını örnek göstermeyin. Kendisinin daha evvelki güzel davranışlarını şimdiki haline örnek gösterin.

40. KUSURLAR KARŞISINDA,
A) Yumuşak huylu olun
B) Hayırı arzulayın
C) Başkalarını kendinize tercih edin

Bu takdirde mutlaka hayır gelip sizi bulacaktır.

41.Zamana küfretmeyiniz.

42.Fakirlik, komşuların kıskançlığından korur, kurtarır.

43.SIKINTIDAN KURTULMAK İSTİYORSAN, yemek yemeyi azalt.

44.İTİBAR KAZANMAK İSTİYORSAN insanlar arasında az konuş.

45.GANİMET ELDE ETMEK İSTİYORSAN, geceyi Allah'ı anmak için uyanık geçir.
İyi kişiler için gece zikri hazinedir.

46. AŞKLA,
A) Korkak cesur olur.
B) Cimri cömert olur.
C) Tedbirli mütevazı olur.
D) Çirkin güzel olur.

47. Hakikat Erbabı halktan Allah için uzak kalır.

48. İnsanların en iyisi devamlı oruç tutar, kötüsü de tok iken yemek yemekle kendini hasta eden ve çok uyuyandır.

49.Cismin sağlığı az yemeye bağlıdır. Ruhun rahatı ve sağlığı az uykuya bağlıdır.

50.Kaza gelmeden evvel işlerini Allah'a havale et. Kaza geldikten sonra nefsini ona teslim et, razı ol.

51.Dünya işlerini seçme bahsinde Allah'ın ihtiyar ettiği işlere razı ol.

52.NEFSİNİN SELAMETİ VE AZİZ OLMASI, senin Allah'a teslimiyet göstermene bağlıdır.

53.AVAM TABAKASININ TESLİMİYETİ ZORLAMA iledir. HAVAS TABAKASININ TESLİMİYETİ RIZA iledir.

54. TEFEKKÜR, ibadetlerin en büyüğü, hakikatin bahçesi, nurun kaynağıdır.

55.18 bin alemde değişmeyen bir kanun vardır. Sakın unutma iyi bil, iyi düşün. HER ŞEY GEÇİCİDİR.

56.İzzet ile zillet, varlık ile yokluğu bir tutan bunlarla sevinip, üzülmeyen gerçekten hürdür.

57.Arzular bitince, hastalıklar biter.

58.Allah'a doğru seyir ebediyete kadar devam eder, son bulmaz.

59.Allah'a isteyerek ibadet etmeyeni, Allah halkın hizmetinde kullanır.

60.Şekiller alemi sıkıntılarla doludur. Ruhlar alemi neşenin sarayıdır.

61. Dünya ve onun kötü halkından yüz çevir. Kalbinde her an Allah'ı an.

62. Kalp zikri yapanlar, hal ehlinden olur. Boş söz ve işlerden kurtulur.

63. Hal ehli boş emellerin peşinden koşmaz.

64. Hakka yaklaşan, sırları keşfeder.

65. Akıl olan seyyah olur.
Aşık olan ayyar olur. (sarhoş)
Zahit olan seyyar olur. (yerdeğiştiren)
Arif olan Tayyar olur. (uçan)

66.Kalp Allah'ın arşıdır. Kalp Allah'ın cennetidir.

67.Talebe öğretmeninden üstün değildir. Hizmetçi efendisinden üstün değildir. Talebe öğretmeni gibi hizmetçi efendisi kadar olsun yeter.

68. Cehennemde hem bedeni hem canı helak etmeye kudreti olandan korkulur.

69.Kitap sahibi peygamberleri kim insanlar önünde ikrar ederse, onlar Hakkın önünde o şahsı ikrar eder. Kim inkar ederse onlar da Hakkın önünde inkar eder.

70.”Yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın. Selamet değil kılıç getirmeye geldim. Çünkü adamla babasının, kızla anasının, kaynana ile gelininin arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır.” (Hz. İsa ve Hz. Muhammed)

71.”Babayı anayı oğlu veya kızı benden ziyade seven bana layık değildir.” (Hz. İsa ve Hz. Muhammed)

72. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden peygamber karşılığı alacaktır.

   
     
DİNİ BİLGİLER
Pirim Hz. Mevlana'ya ithaf olarak yazan ve hazırlayan Işık Sükan
Dini Bilgiler (1)
Dini Bilgiler (2)
Dini Bilgiler (3)
Dini Bilgiler (4)
Dini Bilgiler (5)
Dini Bilgiler (6)
Dini Bilgiler (7)
Dini Bilgiler (8)
Dini Bilgiler (9)
Dini Bilgiler (10)
Dini Bilgiler (11)
MEVLANA'DAN İNCİLER
Hazırlayan Işık Sükan
Mevlana'dan İnciler(1)
Mevlana'dan İnciler(2)
Mevlana'dan İnciler(3)
Mevlana'dan İnciler(4)
Mevlana'dan İnciler(5)

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.