-Pirim Hz. Mevlana'ya ithaf olarak yazan ve hazırlayan Işık Sükan-

Yedinci Bölüm

İslama girmenin beş şartı vardır.

1. Kelime-i Tevhid
2. Namaz kılmak
3. Zekat vermek
4. Kurban kesmek
5. Hac'a gitmek

İslamdaki bütün bağlantılar ve ibadetler niyet şartına bağlıdır. Niyet etmeden Kelime-i Tevhid getirme, niyet etmeden namaz kılmak, niyet etmeden zekat vermek, niyet etmeden kurban kesmek ve niyet etmeden Hac'a gitmek yapılan amellerin din dışı kalmasına sebep olur.

Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartı Kelime-i Tevhid getirmektir. Tevhid'in türkçe karşılığı birlik ve beraberlik demektir. Cenab'ı Allah'ın birlik ve beraberlikten neyi anlatmak istediği Kuran'ı Kerim'in birçok sure ve ayetlerinde tekrar edilmiştir.

Bu ayetlerden birkaç örnek vermek istersek;


Fatiha Suresi 4. Ayet:
Ancak Sana kulluk eder ve yanlız Senden yardım dileriz.

"İyyake nabüdü ve iyyake nesteiynü"

Bakara Suresi 257. Ayet:
Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. İnkâr edenlerin ise dostları azgın putlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. İşte onlar cehennemliklerdir, onlar orada temelli kalacaklardır.

"Allahü veliyyülleziyne âmenu yuhricühüm minezzulümati ilennur velleziyne keferu evliyâühümuttağutü yuhricunehüm minennuri ilezzulümat ülaike ashabünnar hüm fiyha halidune."

Ankebut Suresi 23. Ayet:
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler, işte onlar Benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte can yakıcı azab onlar içindir.

"Velleziyne keferu biayatillahi ve likâihi ülaike yeisu min rahmetiy ve ülaike lehüm azabün eliymun."

------------------------------------------------------------

Kulların hepsinin dönüp dolaşacağı yer, hepiniz bana dödürüleceksiniz ayetiyle ifade edilmiştir. Celle Celâluhu'nun dağlara taşlara verdiği ama onların kabul etmediği emaneti insana vermiştir. O insan ki yaratılmadan önce melekler tarafından kan dökücü, bozgunluk çıkarıcı olarak tarif edilmiştir. Cenab'ı Hak meleklere siz bilmezsiniz, ben bilirim dedikten sonra insanı yaratıp onu ilimle donattıktan sonra Adem'in bedenine kendi mübarek ruhunu üflemiş yani insan bedenine kendi ruhunu üflemek suretiyle tenezzül etmiştir. Şekilden münezzeh olan kendi ruhundan bir damlayı Adem'in bedenine emanet olarak tenezzülen bırakmıştır. Ve ondan sonra bütün meleklere insana secde edin emrini vermiştir. Ve bütün melekler Adem'e secde etmiştir. Fakat Allah'ın habibi (sevgilisi) olan meleklerin öğretmeni Melek'i Taus secdeyi red etti. Cenab'ı Allah Melek'i Taus'u emrine itaatsizlik ettiği için huzurundan kovmadı. Çünkü Cenab'ı Allah en zayıf yaratığına karşı bile son derece latif, sevgili ve bağışlayıcıdır. Cenab'ı Allah kendisini ilimlerle donattığı ve onu habibim diye şereflendirdiği Melek'i Taus'un insan vücudunun içindeki emaneti tanımamasından dolayı kıskançlığın kör ettiği habibine küserek onu kovmuştur. Ve onun inadına devam etmesi ve kıyamete kadar meil istemesine de izin vermiştir.
İnsan bedenindeki bu emanet daima vatan'ı aslisini, geldiği vatanı ister. Ve ona kavuşmak için çırpınır. Bazen ölümü bile göze alacak kadar. İşte ruhun bu çırpınışı ve Allah'a kavuşma arzusu kesin bir niyet haline geldiği ve ifadelendirildiği takdirde Kelime'i Tevhid söylenirse o anda kişi hayatta olduğu halde bu emanet ile Allah'ın ruhu tevhid (birleşme) meydana gelir. Ve o kişi mümin olur. Ve o kişi Allah'ın dostu olarak değerlenir ve cehennem ona haram olur. İşlediği kusur günahlar marifet olunur. Allah tarafından affedilir. Bu insanın başına gelebilecek maddi manevi ilk iyiliktir ( bundan sonraki kademeleri sırayla ilerleyen derslerde ele alacağız).

Mevlevilerin bütün ayinlerinde geçen “katre idim (su damlası idim) uman'a (okyanusa) düştüm.” insandaki ruhun Allah'ın ruhu ile birleşmesini anlatır.

“Cennet cennet dedikleri bir kaç köşkle bir kaç huri, isteyene ver sen onu, bana seni gerek seni”
burada Yunus'un bedenindeki emanetin sahibine dönme arzusunu ne büyük bir şiddetle ifadelendirdiği görülüyor.

“Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım
Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım
Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım”

Burada da Fuzuli'nin Rabbe kavuşma arzusunu ne kadar ince zarif bir şekilde ifadelendirildiği görülüyor.

“Bu aşk bir bahri ummandır
Buna kenar olmaz (sahili yoktur)
Delilim Sırrı Kuran'dır
Bunu bilende ar olmaz”

Sultan Ahmet'in bu muhteşem şiirinde yine aynı çırpınışlar ifadelendiriliyor.

“İkilik yok birlik var
Yanlız bunda dirlik var
Yanlız bundadır felah
La ilahe illallah”

Cahit Atasoy

 

   
     
DİNİ BİLGİLER
Pirim Hz. Mevlana'ya ithaf olarak yazan ve hazırlayan Işık Sükan
Dini Bilgiler (1)
Dini Bilgiler (2)
Dini Bilgiler (3)
Dini Bilgiler (4)
Dini Bilgiler (5)
Dini Bilgiler (6)
Dini Bilgiler (7)
Dini Bilgiler (8)
Dini Bilgiler (9)
Dini Bilgiler (10)
Dini Bilgiler (11)
MEVLANA'DAN İNCİLER
Hazırlayan Işık Sükan
Mevlana'dan İnciler(1)
Mevlana'dan İnciler(2)
Mevlana'dan İnciler(3)
Mevlana'dan İnciler(4)
Mevlana'dan İnciler(5)

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.